ADWENT

W niedziela, 3 grudnia rozpoczął się adwent, okres w Roku Liturgicznym, który przygotowuje wiernych kościoła chrześcijańskiego do Świąt Bożego Narodzenia.

Słowo „adwent” pochodzi od łac. advenio – przychodzić (gr. epifaneia, parusia – przyjście, objawienie).

Adwent jest to czas radosnego przygotowania do Narodzin Chrystusa, trwa on cztery niedziele i rozpoczyna rok liturgiczny. Ma on podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem radosnego i pobożnego oczekiwania .

Czas Adwentu dzielimy na dwie części. Pierwsza część, od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia ma nas przygotować nas na paruzję – ostateczne przyjście Chrystusa u końcu czasów. Druga zaś część  od 16 do 24 grudnia przygotowuje nas już bezpośrednio do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Adwentowe przygotowania i oczekiwania zachęca nas do czynnego oczekiwania, z postawą czuwania. By być gotowym do ruszenia w drogę, by być gotowym na spotkanie z Jezusem.