ZMARTWYCHWSTAŁ PAN

,,Niech w święto radosne Paschalnej ofiary.

Składają jej wierni uwielbień swych dary”.

 

„Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”.