GODZINA MIŁOSIERDZIA

II Niedziela Wielkanocna, 28 kwietnia 2019

Kościół pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

 

15:00 – 16:00

GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 

z muzyczną oprawą Chóru „Salve Regis”

solo – Michalina Kurowska, Joanna Żukowska

i zespołu instrumentalnego w składzie:

gitara – Kamila Krzeszowiec

flet poprzeczny – Katarzyna Kowalczyk, Dagmara Krupińska

wiolonczela – Kacper Prokop

 

Serdecznie zapraszamy

na wspólną modlitwę śpiewami z Taize