MUZYCZNE WARSZTATY WIARY

Zapraszamy na Muzyczne Warsztaty Wiary „Mocne jest moje serce” (Psalm 57), które odbędą się w dniach 25-27 października 2019 r. w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Zwieńczeniem Warsztatów będzie Koncert Finałowy w wykonaniu uczestników. Zapraszamy do dwóch grup: I grupa – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich, II grupa – studenci i dorośli.

Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest:

  1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 18 października 2019 r. pod adres:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU0NAkMBFaHVyhMkzsfEU3ya2aYiA0o2lfLw4d6JGixAhTeQ/viewform?usp=sf_link

2. Wpłata na konto bankowe 50 zł. (koszty organizacyjne), tytuł przelewu „Warsztaty”; nr konta bankowego: 02 1240 2454 1111 0010 4519 4008

3. Dostarczenie w pierwszym dniu Warsztatów wypełnionej „Zgody rodzica” (dotyczy rodziców niepełnoletnich uczestników, wzór prześlemy w emailu)

Plan Warsztatów

Piątek, 25 października

godz. 17.30 – 18.00 – Rejestracja, odbiór materiałów nutowych, identyfikatora

godz. 18.00 – 20.30 – Próba śpiewu z przerwą

godz. 20.30 – Dla chętnych – wolne rozmowy, spotkania, herbata, ciasto itd.

Sobota, 26 października

godz. 09.30 – 13.30 – Próba śpiewu z 2 przerwami

godz. 13.30 – 14.50 – Obiad dla uczestników, na miejscu w parafii

godz. 15.00 – 16.00 – Konferencja – Słowo wiary

godz. 16.00 – 19.00 – Próba śpiewu z 2 przerwami; z solistkami i akompaniamentem

godz. 19.00 – Dla chętnych – wolne rozmowy, spotkania, herbata, ciasto itd.

Niedziela, 27 października

godz. 14.00 – 16.15 – Próba akustyczna z akompaniamentem w kościele

godz. 16.30 – 17.45 – Przygotowanie do Koncertu

godz. 18.00 – 19.00 – Koncert Finałowy „W cieniu Bożych skrzydeł”

Prowadzący:

Solo: Monika Kowalczyk, Michalina Kurowska

Fortepian: Bartłomiej Abramowicz

Trener wokalny: Anna Kabulska

Dyrygent: Marzena Goc

Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj: mww@opoczta.pl oraz tel. 500-611-135

Zapraszamy

Zespół Organizacyjny Warsztatów