WIELKI TYDZIEŃ 2021R.

WIELKI CZWARTEK

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

Życzenia na dzień kapłaństwa i eucharystii - Miasto Przemyśl

To czyńcie na moja pamiątkę

Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Eucharystii, święto kapłaństwa. W Wielki Czwartek gasną wieczne lampki przy tabernakulum, na znak osamotnienia Chrystusa. Z ołtarza zdejmuje się obrusy, co nawiązuje do odarcia Jezusa z szat.
Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Ciemnicy, symbolizującej czas Chrystusowej modlitwy w Ogrójcu. Przed południem w kościołach katedralnych odprawia się tzw. Mszę Krzyżma, podczas której święci się oleje wykorzystywane przy udzielaniu sakramentów. W kościołach parafialnych uroczysta msza sprawowana jest wieczorem. Jest to Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne i kończy okres Wielkiego Postu. W trakcie śpiewu „Chwała na wysokości” biją wszystkie dzwony, a po jego zakończeniu dzwony i organy milkną, w ich miejsce używane są kołatki.

WIELKI PIĄTEK
Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.

Wielki Piątek – dzień w którym umarł Chrystus, upamiętniający Jego Mękę. Jest szansą na obudzenie na nowo naszej wiary, umocnienie nadziei i odwagi niesienia swojego krzyża z pokorą i ufnością. W kościołach odprawiana jest wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej, której głównym wydarzeniem jest adoracja Krzyża, podkreślająca zwycięski charakter odkupienia oraz myśl o zmartwychwstaniu. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego, gdzie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przeźroczystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Przeniesienie Hostii symbolizuje zdjęcie Chrystusa z krzyża i złożenie w grobie. Jest to dzień żałoby i postu ścisłego.

WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota - słowo kard. Saraha | Prawy.pl

Wielka Sobota – to czas wielkiego, cichego oczekiwania. Podobnie jak dla uczniów Jezusa, to dzień próby. Dzień łączący gorycz i ból pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa z pełnym nadziei oczekiwaniem na radość Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę nie odprawia się Mszy Św. ani innych nabożeństw. Przez cały dzień wierni nawiedzają Grób Pański i czuwają na modlitwie. Modlitewna zaduma, przerywana jest święceniem pokarmów, przynoszonych przez wiernych. W Wielką Sobotę wieczorem zaczynają się obchody Wigilii Paschalnej. Liturgia tego dnia składa się z kilku części. Pierwsza – liturgia światła – obrzędy rozpoczynają się po zapadnięciu zmroku. Przed kościołem rozpala się ognisko. Kapłan, ubrany w białe, radosne szaty święci płomienie. Od poświęconego ognia zapala się świecę, tzw. paschał. na którym oznacza się pięć punktów, symbolizujących pięć ran Chrystusa. Ten obrzęd ma jeszcze raz uzmysłowić, że dokonała się Pascha, przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia. Po wniesieniu paschału do kościoła, wierni mogą zapalić od niego swoje świece. Liturgię światła kończy odśpiewanie tzw. Orędzia Paschalnego. Trzecia część uroczystości wiąże się z sakramentem chrztu – odnawia się przyrzeczenia chrzcielne i święci wodę chrzcielną, zanurzając w niej paschał. Uroczystości Wigilii Paschalnej kończą się komunią świętą oraz uroczystym błogosławieństwem.