Duszpasterze parafii

Ks. kan. mgr Piotr Stańczak. Proboszcz parafii od 30 grudnia 2020 roku. Dziekan dekanatu świdnickiego.

Urodzony 2 sierpnia 1960 roku. Święcenia ka­płańskie przyjął 15 grudnia 1984 roku. Jest kanonikiem honorowym  Kapituły Lubelskiej . Kapelan Powiatowy  Straży Pożarnych w Świdniku. 

 

 

Ks. mgr Tomasz Makara. Wikariusz parafii od 2024 roku.

Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2011 roku.

 

 

 

Ks. mgr, inż. Andrzej Jan Janicki. Wikariusz parafii od 2017 roku.

Urodzony 13 czerwca 1963 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 roku.

 

 

 

 

 

Ks. mgr Dawid Nowicki. Wikariusz parafii od 2020 roku.

Urodzony 20 września 1986 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2011 roku.

 

 

 

 

Ks. mgr Tomasz Sawicki. Wikariusz parafii od 2024 roku.

Urodzony . Święcenia kapłańskie przyjął roku.

 

 

 

 Ks.  kan. mgr Andrzej Kniaź. Emeryt, rezydent.

Urodzony 10 maja 1947 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1972 roku. Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej.