Domowy Kościół

Stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie. Pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Spotykamy się w tzw. kręgach liczących od 4 do 7 małżeństw w jednym z naszych domów. Jedno z małżeństw staje się parą animatorską. Nad spotkaniami czuwa ksiądz moderator. Dwa razy do roku odbywają się 6. i 15. dniowe rekolekcje.

Kontakt z duszpasterzem ks. Dawidem Nowickim. 

Spotkanie nowego Kręgu Domowego Kościoła 17 lutego po Mszy Św. o godz. 18.