Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Liturgiczna Służba Ołtarza zrzesza chłopców, którzy pełnią posługę ministranta, lektora lub ceremoniarza.

Ministranci przygotowują ołtarz i pomagają kapłanowi podczas liturgii.

Do zadań lektora, obok posługi ministranckiej, dochodzi troska o odpowiednią oprawę Liturgii Słowa.

Ceremoniarz, to ministrant który po latach służby i przebytym kursie ceremoniarzy, czuwa nad przebiegiem liturgii i koordynuje posługę młodszych kolegów.

Ministranci i lektorzy zapewniają oprawę liturgiczną zarówno dużych uroczystości i świąt jak też codziennej liturgii i nabożeństw.

nasza strona kliknij tutaj

Zbiórki dla Służby Liturgicznej są w każdą sobotę o godz. 10:00