Schola Boża Radość

 

Schola dziecięca wychwala Pana Boga śpiewem podczas liturgii Mszy św.

W naszym kościele śpiewa w każdą niedzielę na Eucharystii o godz. 11.30.

Schola „Boża Radość” bierze udział w różnych konkursach, festiwalach pieśni i piosenek religijnych i patriotycznych.

Śpiewają, bo „kto śpiewa to dwa raz się modli”.

Spotykamy się w sobotę w Domu parafialnym, godz. 10.30.