Godziny Mszy Św.

Niedziela:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00

Okres wakacyjny:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 17:00

Dni powszednie:
7:00, 7:30, 18:00

Okres wakacyjny:
7:00, 7:30, 18:00