ADWENT

Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego adventus i oznacza przyjście.

W Kościołach chrześcijańskich czas adwentu, jako wydzielony okres liturgiczny, trwa od I nieszporów czwartej niedzieli poprzedzającej  Święto Bożego Narodzenia do 24 grudnia.

Okres ten ma przypominać oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.

Adwent więc, ma podwójny charakter.

Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie uświadamia człowiekowi, że jego życie jest adwentem, którego dopełnieniem będzie spotkanie z Jezusem, gdy powtórnie przyjdzie na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem świadomego, nieraz trudnego, ale i nie pozbawionego radości, oczekiwania. 

Adwent, to konkretny czas i przestrzeń,

w których człowiek się wyraża i dojrzewa do swej pełni.