Grupy parafialne

AKCJA KATOLICKA

Stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują bezpośrednio z hierarchią kościelną w wypełnianiu misji Kościoła Katolickiego, realizując powołanie otrzymane na mocy sakramentów chrztu świętego i bierzmowania.

Członkowie Akcji Katolickiej poznają nauczanie Kościoła i z nim się utożsamiają.
Starają się autentycznie żyć po chrześcijańsku w świecie i prawdziwie troszczyć się o Kościół lokalny i powszechny.
Działają w jedności z proboszczem parafii i hierarchią Kościoła katolickiego, z zachowaniem właściwie rozumianej autonomii i odpowiedzialności wiernych świeckich.

Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii propaguje nauczanie św. Jana Pawła II, organizuje pielgrzymki do sanktuariów w Polsce, animuje spotkania związane z ważnymi wydarzeniami kościelnymi narodowymi.

Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory.

Spotykamy się w 2. poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.

 

CHÓR „SALVE REGIS”

Nazwa chóru „Witaj Królu” wyznacza jego duchowy wymiar. Chórzyści, nawiązując do Psalmu 63, szukają i odkrywają Boga. Chcą, by On był Panem i Królem ich serc. Cieszą się z królewskiej godności Dziecka Bożego i poprzez śpiew i muzykę dzielą się z innymi tą radością.

„Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam Królowi”. Ps 45

Próby chóru w bibliotece parafialnej, w środę i piątek, godz. 19.00.

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ

                            

 Stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie. Pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Spotykamy się w tzw. kręgach liczących od 4 do 7 małżeństw w jednym z naszych domów. Jedno z małżeństw staje się parą animatorską. Nad spotkaniami czuwa ksiądz moderator. Dwa razy do roku odbywają się 6. i 15. dniowe rekolekcje.

Kontakt z duszpasterzem ks. Dawidem Nowickim.

 

HONOROWA STRAŻ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

                                                     

 Stanowi dopełnienie pobożności eucharystycznej, ale również pozwala poświęcić więcej czasu na  modlitwę i medytację nad Słowem Bożym. Wystarczy wybrać jedną godzinę w ciągu dnia i bez zmian w codziennych zajęciach przeżywać ją głębiej, wychwalając Pana i wynagradzając Mu za cierpienia i zniewagi, jakich doznaje od współczesnego świata.

Spotykamy się w pierwszy piątek miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00. Po Eucharystii, w Domu parafialnym krótka konferencja.

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH

Duszpasterstwo zrzesza zarówno pełniących służbę na Kolei jak też emerytowanych kolejarzy. Członkowie grupy duszpasterskiej biorą udział w uroczystościach religijnych naszej, oraz w świętach państwowych.

Kolejarze, podczas Triduum Paschalnego wystawiają wartę honorową przy Grobie Pańskim.

Corocznie w listopadzie, wraz ze swoim duszpasterzem, uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę.                                                            

Spotykamy się w pierwszy poniedziałek miesiąca w Domu Parafialnym, godz. 19.00.

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

Organizacja zrzesza tysiące młodych ludzi, którzy chcą poznać na nowo Chrystusa i Jego nauczanie.

Młodzież, podczas cotygodniowych spotkań, dorocznych rekolekcji zdobywa rzetelną formację moralno – intelektualną.

Inicjuje i przeprowadza liczne akcje charytatywne.

Podczas wyjazdów integracyjnych z innymi oddziałami KSM Archidiecezji Lubelskiej zawiązują się trwałe przyjaźnie.

Spotykamy się w piątek, w Domu parafialnym, godz. 19.00.

Zobacz nas na facebooku: KSM „ODKUPIENI” ŚWIDNIK 

 

KOŁA RÓŻAŃCOWE 

                                                 

Członkowie Kół modlą się Różańcem w intencjach wyznaczonych przez Papieża. Zobowiązują się do rozważania jednej tajemnicy Różańca każdego dnia. Raz w miesiącu spotykają się na tzw. „zmianie tajemnic różańcowych”. Starają się często przystępować do Sakramentów św. i uczestniczyć w nabożeństwach Kościoła, by na co dzień świadomie żyć po chrześcijańsku.

Spotykamy się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 13.00.

 

KRĄG BIBLIJNY

Członkowie Kręgu wspólnie poznają Biblię. Czytają i rozważają Słowo Boże oraz Nim się dzielą.

Starają się, w świetle Słowa, rozpoznawać swoje powołanie życiowe i je realizować.

Na niedzielnej Eucharystii wprowadzają wiernych w Liturgię Słowa i czytają Pismo Święte.

Dwa razy w ciągu roku biorą udział w weekendowych rekolekcjach ewangelizacyjnych.

W wakacje wyjeżdżają na tygodniowe rekolekcje formacyjne.

Spotykamy się w 2. i 4. wtorek miesiąca, w Domu parafialnym, godz.19.00. Spotkanie poprzedza wspólna Eucharystia w kościele o godz. 18.00.

 

LEGION MARYI

                                                      

Stowarzyszenie ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

Statutowym obowiązkiem Legionisty jest wykonanie konkretnych prac apostolskich na rzecz wspólnoty parafialnej.

Spotykamy się w środę, w dwóch grupach: pierwsza o godz. 16.00, druga po Mszy św. o godz. 18.00.

                                     

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Liturgiczna Służba Ołtarza zrzesza chłopców, którzy pełnią posługę ministranta, lektora lub ceremoniarza.

Ministranci przygotowują ołtarz i pomagają kapłanowi podczas liturgii.

Do zadań lektora, obok posługi ministranckiej, dochodzi troska o odpowiednią oprawę Liturgii Słowa.

Ceremoniarz, to ministrant który po latach służby i przebytym kursie ceremoniarzy, czuwa nad przebiegiem liturgii i koordynuje posługę młodszych kolegów.

Ministranci i lektorzy zapewniają oprawę liturgiczną zarówno dużych uroczystości i świąt jak też codziennej liturgii i nabożeństw.

Spotykamy się w sobotę w zakrystii kościoła, godz. 10.00.

https://lsoodkupiciel.blogspot.com/

 

SCHOLA DZIECIĘCA

Schola dziecięca wychwala Pana Boga śpiewem podczas liturgii Mszy św.

W naszym kościele śpiewa w każdą niedzielę na Eucharystii o godz. 11.30.

Śpiewają, bo „kto śpiewa to dwa raz się modli”.

Spotykamy się w sobotę w Domu parafialnym, godz. 11.00.

https://odkupicielschola.blogspot.com/

 

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

Krew Chrystusa, wylana na krzyżu, jest wyrazem tajemnicy paschalnej: męki, śmierci i zmartwychwstania Boga, który stał się człowiekiem. Wspólnota doświadcza prawdziwej miłości Boga, który daje im swój pokój.

Członkowie Wspólnoty świadomie i często uczestniczą w Eucharystii, bo w Niej przychodzi do nich żywy i prawdziwy Bóg. Zachowując Eucharystię w sobie, wnoszą Ją w codzienność, bez spektakularnych znaków.

Na miłość Boga odpowiadają dobrem wobec innych ludzi.

Spotykamy się w pierwszy piątek miesiąca na Eucharystii o godz. 8.00, podczas której przyjmujemy Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Po Mszy św. adorujemy Najświętszy Sakrament w Kaplicy Bożego Miłosierdzia. W mniejszych grupach, w ustalonym czasie, stosownie do możliwości, spotykamy się na modlitwie.

RADA DUSZPASTERSKA

 1. Besztak Tadeusz
 2. Zawadzka Elżbieta
 3. Suski Aleksander
 4. Królik Janusz
 5. Zduńczuk Barbara
 6. Krupa Andrzej
 7. Niedźwiedź Halina
 8. Domański Daniel
 9. Milaniuk Renata
 10. Wójcik Jadwiga
 11. Jarocki Grzegorz
 12. Kusz Rafał
 13. Cegiełka Krystyna
 14. Jargiełło Wiktor
 15. Targońska Teodora