Akcja Katolicka

 

Stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują bezpośrednio z hierarchią kościelną w wypełnianiu misji Kościoła Katolickiego, realizując powołanie otrzymane na mocy sakramentów chrztu świętego i bierzmowania.

Członkowie Akcji Katolickiej poznają nauczanie Kościoła i z nim się utożsamiają.
Starają się autentycznie żyć po chrześcijańsku w świecie i prawdziwie troszczyć się o Kościół lokalny i powszechny.
Działają w jedności z proboszczem parafii i hierarchią Kościoła katolickiego, z zachowaniem właściwie rozumianej autonomii i odpowiedzialności wiernych świeckich.

Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii propaguje nauczanie św. Jana Pawła II, organizuje pielgrzymki do sanktuariów w Polsce, animuje spotkania związane z ważnymi wydarzeniami kościelnymi narodowymi.

Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory.

Spotykamy się w 2. poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.