Wspólnota Krwi Chrystusa

 

Krew Chrystusa, wylana na krzyżu, jest wyrazem tajemnicy paschalnej: męki, śmierci i zmartwychwstania Boga, który stał się człowiekiem. Wspólnota doświadcza prawdziwej miłości Boga, który daje im swój pokój.

Członkowie Wspólnoty świadomie i często uczestniczą w Eucharystii, bo w Niej przychodzi do nich żywy i prawdziwy Bóg. Zachowując Eucharystię w sobie, wnoszą Ją w codzienność, bez spektakularnych znaków.

Na miłość Boga odpowiadają dobrem wobec innych ludzi.

Spotykamy się w pierwszy piątek miesiąca na Eucharystii o godz. 8.00, podczas której przyjmujemy Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Po Mszy św. adorujemy Najświętszy Sakrament w Kaplicy Bożego Miłosierdzia. W mniejszych grupach, w ustalonym czasie, stosownie do możliwości, spotykamy się na modlitwie.