Krąg Biblijny

 

Członkowie Kręgu wspólnie poznają Biblię. Czytają i rozważają Słowo Boże oraz Nim się dzielą.

Starają się, w świetle Słowa, rozpoznawać swoje powołanie życiowe i je realizować.

Na niedzielnej Eucharystii wprowadzają wiernych w Liturgię Słowa i czytają Pismo Święte.

Dwa razy w ciągu roku biorą udział w weekendowych rekolekcjach ewangelizacyjnych.

W wakacje wyjeżdżają na tygodniowe rekolekcje formacyjne.

Spotykamy się w 2. i 4. wtorek miesiąca, w Domu parafialnym, godz.19.00. Spotkanie poprzedza wspólna Eucharystia w kościele o godz. 18.00.