Legion Maryi

 

Stowarzyszenie ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

Statutowym obowiązkiem Legionisty jest wykonanie konkretnych prac apostolskich na rzecz wspólnoty parafialnej.

Spotykamy się w środę, w dwóch grupach: pierwsza o godz. 16.00, druga po Mszy św. o godz. 18.00.