PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ

PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ:

  1. Zapalenie świecy – ojciec rodziny lub matka, albo najstarsze dziecko zapala świecę na stole, mówiąc słowa: światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki.
  2. Czytanie Ewangelii (Ł2,1-14) – przy świetle zapalonej świecy ktoś z rodziny odczytuje fragment Ewangelii:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 1Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 1dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 1A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

  1. Śpiew kolędy: Wśród nocnej ciszy
  2. Modlitwa w intencji rodziny i zmarłych z rodziny.
  3. Łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.
  4. Spożywanie wieczerzy – w atmosferze wzajemnego braterstwa i życzliwości spożywa się potrawy według lokalnej tradycji.
  5. Śpiew kolęd – kiedy rodzinna uczta wigilijna dobiega końca, świąteczny nastrój podtrzymujemy śpiewaniem kolęd.
  6. Pasterka – uroczysta Msza św. o godzinie 24.00.