Zapraszamy do Liturgicznej Służby Ołtarza

Zapraszamy chłopców i  Panów do Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii. 

 

Pierwsza zbiórka po wakacjach dla

kandydatów na ministrantów,

ministrantów,

lektorów,

ceremoniarzy

będzie 10 września o godz. 10:00 w kościele.

 

 

opiekunem LSO jest ks. Wojciech Lisiecki