RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

„Modlitwa za zmarłych jest naszą ważną powinnością,

bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem,

być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia,

by dostąpić radości nieba”.

św. Jan Paweł II

Przez cały miesiąc listopad będziemy polecali zmarłych w różańcu wypominkowym.

W dni powszednie o godz. 17:20, w niedzielę o godz. 16:20.

Kartki wypominkowe czytelnie wypełnione składamy w kancelarii.

Prosimy też o pomoc w roznoszeniu kartek wypominkowych do skrzynek pocztowych naszych parafian.