Grupy parafialne

AKCJA KATOLICKA

Stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują bezpośrednio z hierarchią kościelną w wypełnianiu misji Kościoła Katolickiego, realizując powołanie otrzymane na mocy sakramentów chrztu świętego i bierzmowania.

Członkowie Akcji Katolickiej poznają nauczanie Kościoła i z nim się utożsamiają.
Starają się autentycznie żyć po chrześcijańsku w świecie i prawdziwie troszczyć się o Kościół lokalny i powszechny.
Działają w jedności z proboszczem parafii i hierarchią Kościoła katolickiego, z zachowaniem właściwie rozumianej autonomii i odpowiedzialności wiernych świeckich.

Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii propaguje nauczanie św. Jana Pawła II, organizuje pielgrzymki do sanktuariów w Polsce, animuje spotkania związane z ważnymi wydarzeniami kościelnymi narodowymi.

Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory.

Spotykamy się w 2. poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.

 

CHÓR „SALVE REGIS”

Nazwa chóru „Witaj Królu” wyznacza jego duchowy wymiar. Chórzyści, nawiązując do Psalmu 63, szukają i odkrywają Boga. Chcą, by On był Panem i Królem ich serc. Cieszą się z królewskiej godności Dziecka Bożego i poprzez śpiew i muzykę dzielą się z innymi tą radością.

„Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam Królowi”. Ps 45

Próby chóru w bibliotece parafialnej, w środę i piątek, godz. 19.00.

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ

                            

 Stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie. Pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Spotykamy się w tzw. kręgach liczących od 4 do 7 małżeństw w jednym z naszych domów. Jedno z małżeństw staje się parą animatorską. Nad spotkaniami czuwa ksiądz moderator. Dwa razy do roku odbywają się 6. i 15. dniowe rekolekcje.

Kontakt z duszpasterzem ks. Dawidem Nowickim.

 

HONOROWA STRAŻ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

                                                     

 Stanowi dopełnienie pobożności eucharystycznej, ale również pozwala poświęcić więcej czasu na  modlitwę i medytację nad Słowem Bożym. Wystarczy wybrać jedną godzinę w ciągu dnia i bez zmian w codziennych zajęciach przeżywać ją głębiej, wychwalając Pana i wynagradzając Mu za cierpienia i zniewagi, jakich doznaje od współczesnego świata.

Spotykamy się w pierwszy piątek miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00. Po Eucharystii, w Domu parafialnym krótka konferencja.

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH

Duszpasterstwo zrzesza zarówno pełniących służbę na Kolei jak też emerytowanych kolejarzy. Członkowie grupy duszpasterskiej biorą udział w uroczystościach religijnych naszej, oraz w świętach państwowych.

Kolejarze, podczas Triduum Paschalnego wystawiają wartę honorową przy Grobie Pańskim.

Corocznie w listopadzie, wraz ze swoim duszpasterzem, uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę.                                                            

Spotykamy się w pierwszy poniedziałek miesiąca w Domu Parafialnym, godz. 19.00.

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

Organizacja zrzesza tysiące młodych ludzi, którzy chcą poznać na nowo Chrystusa i Jego nauczanie.

Młodzież, podczas cotygodniowych spotkań, dorocznych rekolekcji zdobywa rzetelną formację moralno – intelektualną.

Inicjuje i przeprowadza liczne akcje charytatywne.

Podczas wyjazdów integracyjnych z innymi oddziałami KSM Archidiecezji Lubelskiej zawiązują się trwałe przyjaźnie.

Spotykamy się w piątek, w Domu parafialnym, godz. 19.00.

Zobacz nas na facebooku: KSM „ODKUPIENI” ŚWIDNIK 

 

KOŁA RÓŻAŃCOWE 

                                                 

Członkowie Kół modlą się Różańcem w intencjach wyznaczonych przez Papieża. Zobowiązują się do rozważania jednej tajemnicy Różańca każdego dnia. Raz w miesiącu spotykają się na tzw. „zmianie tajemnic różańcowych”. Starają się często przystępować do Sakramentów św. i uczestniczyć w nabożeństwach Kościoła, by na co dzień świadomie żyć po chrześcijańsku.

Spotykamy się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 13.00.

 

KRĄG BIBLIJNY

Członkowie Kręgu wspólnie poznają Biblię. Czytają i rozważają Słowo Boże oraz Nim się dzielą.

Starają się, w świetle Słowa, rozpoznawać swoje powołanie życiowe i je realizować.

Na niedzielnej Eucharystii wprowadzają wiernych w Liturgię Słowa i czytają Pismo Święte.

Dwa razy w ciągu roku biorą udział w weekendowych rekolekcjach ewangelizacyjnych.

W wakacje wyjeżdżają na tygodniowe rekolekcje formacyjne.

Spotykamy się w 2. i 4. wtorek miesiąca, w Domu parafialnym, godz.19.00. Spotkanie poprzedza wspólna Eucharystia w kościele o godz. 18.00.

 

LEGION MARYI

                                                      

Stowarzyszenie ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

Statutowym obowiązkiem Legionisty jest wykonanie konkretnych prac apostolskich na rzecz wspólnoty parafialnej.

Spotykamy się w środę, w dwóch grupach: pierwsza o godz. 16.00, druga po Mszy św. o godz. 18.00.

                                     

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Liturgiczna Służba Ołtarza zrzesza chłopców, którzy pełnią posługę ministranta, lektora lub ceremoniarza.

Ministranci przygotowują ołtarz i pomagają kapłanowi podczas liturgii.

Do zadań lektora, obok posługi ministranckiej, dochodzi troska o odpowiednią oprawę Liturgii Słowa.

Ceremoniarz, to ministrant który po latach służby i przebytym kursie ceremoniarzy, czuwa nad przebiegiem liturgii i koordynuje posługę młodszych kolegów.

Ministranci i lektorzy zapewniają oprawę liturgiczną zarówno dużych uroczystości i świąt jak też codziennej liturgii i nabożeństw.

Spotykamy się w sobotę w zakrystii kościoła, godz. 10.00.

 

SCHOLA DZIECIĘCA

Schola dziecięca wychwala Pana Boga śpiewem podczas liturgii Mszy św.

W naszym kościele śpiewa w każdą niedzielę na Eucharystii o godz. 11.30.

Śpiewają, bo „kto śpiewa to dwa raz się modli”.

Spotykamy się w sobotę w Domu parafialnym, godz. 11.00.

https://odkupicielschola.blogspot.com/

 

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

Krew Chrystusa, wylana na krzyżu, jest wyrazem tajemnicy paschalnej: męki, śmierci i zmartwychwstania Boga, który stał się człowiekiem. Wspólnota doświadcza prawdziwej miłości Boga, który daje im swój pokój.

Członkowie Wspólnoty świadomie i często uczestniczą w Eucharystii, bo w Niej przychodzi do nich żywy i prawdziwy Bóg. Zachowując Eucharystię w sobie, wnoszą Ją w codzienność, bez spektakularnych znaków.

Na miłość Boga odpowiadają dobrem wobec innych ludzi.

Spotykamy się w pierwszy piątek miesiąca na Eucharystii o godz. 8.00, podczas której przyjmujemy Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Po Mszy św. adorujemy Najświętszy Sakrament w Kaplicy Bożego Miłosierdzia. W mniejszych grupach, w ustalonym czasie, stosownie do możliwości, spotykamy się na modlitwie.