Wielki Czwartek – początek Triduum Paschalnego.

Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 29 marca, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która odprawiana jest w sobotę po zachodzie słońca.

Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św.

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew „Alleluja”. Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Czasami, na wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich,  w  noc paschalną  chrzci  się  katechumenów,  udzielając  im  zarazem bierzmowania  i pierwszej Komunii św. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał  i  zwyciężył  śmierć. Zgodnie  z  dawną  tradycją  w naszym kościele procesja rezurekcyjna nie odbywa się w Noc Zmartwychwstania, ale o świcie w niedzielny poranek. Po niej odprawiona zostanie uroczysta Masz św.

Noc Paschalna oraz Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok. Apostołowie świętowali tylko Wielkanoc i każdą niedzielę, która jest właśnie pamiątką Nocy Paschalnej. Dopiero z upływem wieków zaczęły pojawiać się inne święta i okresy przygotowania, aż ukształtował się obecny rok liturgiczny.

Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy – przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Papież Jan Paweł II ustanowił ten dzień świętem Miłosierdzia Bożego, którego wielką orędowniczką była św. Faustyna Kowalska.

Porządek liturgii Triduum Paschalnego:

Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.

  • Wielki Piątek

Droga Krzyżowa w kościele o godz. 17.00.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 18.00.

Po Liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godz. 24.00. Modlitwie przewodniczyć będą:

  • do godz. 20.30 – Koła Różańcowe
  • 20.30 – 21.00 – Krąg Biblijny i Domowy Kościół
  • 21.00 – 21.30 – Wspólnota Krwi Chrystusa
  • 21.30 – 22.00 – Honorowa Straż NSPJ
  • 22.30 – 23.00 – Legion Maryi
  • 23.00 – 23.30 – Akcja Katolicka
  • 23.30 – 24.00 – KSM z innymi grupami duszpasterstwa młodzieży

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę przy Grobie Pańskim, honorową wartę zaciągną Kolejarze.

Wielka Sobota

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00.

Na Liturgię przynosimy świece, które zapalimy od poświęconego ognia i odnowimy przyrzeczenia Chrztu św. /Prośba o zabezpieczenie świec, by parafina, czy wosk nie brudziły naszych ubrań i kościoła/.

Poświęcenie pokarmów od godz. 8.00 do 15.00, co 30 minut i o godz. 17.00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do rozpoczęcia wieczornej Liturgii o godz. 18.00.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Procesja Rezurekcyjna o godz. 6.00 i uroczysta Msza św.

Jarosław Kowalczyk