HYMN SYNODU

HYMN SYNODU :

NA MELODIĘ: PANIE, DOBRY JAK CHLEB

Duchu Święty, Twa moc
Niechaj odnowi oblicze Kościoła,
Bo Tyś do wiary swój lud powołał
I w swej miłości zachował.

Ojciec nas wezwał, by iść wspólną drogą,
Syn nas odnowił przez swe zmartwychwstanie.
Idźmy więc razem i przynieśmy owoc,
W każdym z nas słowo niech się ciałem stanie.

Duchu Święty, Twa moc
Niechaj odnowi oblicze Kościoła,
Bo Tyś do wiary swój lud powołał
I w swej miłości zachował.

Jednego serca i jednego ducha
Budujmy świętą komunię Kościoła.
Niech jego Matka naszych próśb wysłucha
I tam prowadzi, gdzie nas Jezus woła.

Duchu Święty, Twa moc
Niechaj odnowi oblicze Kościoła,
Bo Tyś do wiary swój lud powołał
I w swej miłości zachował.