Zapisy na oazy dla dzieci i młodzieży

Rozpoczynamy zapisy na rekolekcje wakacyjne!

W pierwszej kolejności na oazę będą przyjmowane osoby które uczestniczyły w formacji w ciągu roku. Następnie pozostali według kolejności zapisów. Zanim dokonacie zgłoszenia, prosimy zapoznajcie się dokładnie z informacjami i przedstawionymi zasadami dotyczącymi przyjazdu, odwiedzin.

Oaza to forma rekolekcji przeżyciowych Ruchu Światło-Życie. Program oazy przewiduje pewną część czasu przeznaczoną na rozrywkę, sport, jednak zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacja biblijno-liturgiczna na odpowiednim do wieku poziomie dojrzałości. W związku z tym, prosimy o właściwe nastawienie się do uczestnictwa w rekolekcjach. Nie przewiduje się późniejszego przyjazdu i wcześniejszego wyjazdu. Pierwszy i ostatni dzień oazy mają swoją wyjątkową specyfikę. Ze względu na program rekolekcyjny, polegający na ciągłości zajęć w każdym dniu oazy oraz na przeżyciowy charakter  nie przewiduje się odwiedzin. Dotyczy to zarówno rodziców, jak i animatorów, moderatorów.

Informacje o oazach (miejsca, ceny): https://lublin.oaza.pl/informacje-przed-zapisami-na-oazy-wakacyjne-dla-dzieci-i-mlodziezy-3/

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ NA OAZY

UWAGA! Prosimy o zapisywanie się na oazy stosownie do wieku.

Po dokonaniu zgłoszenia w przeciągu 5 dni roboczych otrzymacie na maila potwierdzenie przyjęcia, a także kartę, umowę i informacje o sposobie wpłaty zaliczki.

Termin dostarczenie dokumentów oraz wpłaty zaliczki upływa 7 dni (roboczych) od otrzymania ich mailem. Po upływie tego terminu zgłoszenie zostanie anulowane.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany miejsc rekolekcji.

Kontakt:
Ks. Jerzy Krawczyk – moderator diecezjalny
moderator.lublin.oaza@gmail.com
tel. 609574034

Patrycja Ziarkiewicz
sekretariat.lublin.oaza@gmail.com
tel. 511473339