Msza Święta zbiorowa do Miłosierdzia Bożego

W naszej parafii w każdy czwartek o godzinie 18:00 odprawiana jest Msza Święta do Miłosierdzia Bożego.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronkę podyktował Pan Jezus św. Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 r.

„Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą.” (Dz. 1731)

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego.” (Dz. 687)

„Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinie śmierci jako swej chwały. (…) Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę.” (Dz. 811)

Poszczególne części Koronki Do Miłosierdzia Bożego:

Na początku:

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Wierzę w Boga.

Na dużych paciorkach: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

Na zakończenie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem…(3 razy) 

Na zakończenie: „O Krwi i Wodo któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie ” x3 oraz ” Jezu ufam Tobie” x3